Jak nauczyć seniorów obchodzenia się w technologią?

Niezależnie od tego, czy pracujesz z seniorami, jesteś wolontariuszem w lokalnym centrum seniora lub domu opieki, czy też masz starszych członków rodziny, którymi się regularnie opiekujesz, wiemy, że perspektywa nauczenia ich, jak korzystać z technologii jest przerażająca – ale nie musi.

Aby szkolenie technologiczne było mniej przerażające i bardziej skuteczne, spróbuj:

-Zachowaj krótkie sesje. 30 minut to dobry czas.

-Stosuj dużo powtórzeń i ćwiczeń. Nie bój się poruszać tego samego tematu wiele razy w ciągu jednej lekcji. Ważne jest, aby seniorzy mieli dużo praktyki z nowymi umiejętnościami.

-Podziel tematy na małe fragmenty. Ucząc seniorów jak korzystać z Facebooka, skup się na jednej funkcji (np. „polubienie” postu) w danym momencie. Dzięki temu łatwiej będzie im się nauczyć wszystkiego, ponieważ nie będą przytłoczeni zbyt dużą ilością informacji na raz.

-Unikaj protekcjonalności podczas wyjaśniania rzeczy. Bądź pozytywny i zachęcający!

Zobacz więcej na: ladytech.pl