Księgowość w spółce akcyjnej

Źródło: https://brcc.pl

Księgowość w spółce akcyjnej jest bardzo istotna. Podmioty gospodarcze tego typu są zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości, a tym samym do ewidencjonowania wszystkich operacji związanych z obsługą finansową. Spółki te mają też obowiązek wykazywania kapitału zakładowego w księgach rachunkowych oraz posiadania księgi akcyjnej, która przedstawia poszczególne akcje oraz ich właścicieli. Nie bez znaczenia pozostaje konieczność utworzenia kapitału zapasowego.

Na czym polega księgowość w spółce akcyjnej?

Księgowość w spółce akcyjnej często prowadzona jest przez wewnętrzny dział księgowy w firmie, który zajmuje się obsługą wszystkich dokumentów i operacji. Nie bez znaczenia pozostaje prowadzenie rozliczeń podatkowych, przygotowywanie raportów czy terminowe składanie sprawozdań finansowych. Ze względu na bardzo duże nakłady pracy, realizację tych działań można powierzyć specjalizującym się w tej dziedzinie biurom rachunkowym. Taką obsługę zapewnia również nasza firma Correct Consulting we Wrocławiu.

Wymagania i zobowiązania

Spółki akcyjne są zobowiązania do prowadzenia księgi akcyjnej, której treść musi się pokrywać z zapisami na kontach kapitałowych. Podmioty gospodarcze tego typu powinny też dysponować kapitałem zapasowym stanowiącym zabezpieczenie na wypadek spadku zysków i odnotowywania rocznych strat. Księgi rachunkowe tych spółek wymagają ewidencjonowania wszystkich podejmowanych operacji, nawet tych najmniejszych i pozornie nieistotnych. Odnotowana musi być także każda wypłata środków z konta firmowego, przez co takie podmioty nie mogą dobrowolnie dysponować swoimi środkami finansowymi bez odzwierciedlania ich rzeczywistego stanu w zapisach księgowych. W naszym biurze oferujemy zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowanie polityki rachunkowości oraz sporządzanie wszelkiego rodzaju ewidencji, deklaracji i zeznań podatkowych czy sprawozdań finansowych.