Polityka Ochrony Prywatności

Zasady ochrony prywatności określają procedury gromadzenia, przetwarzania, edycji i usuwania danych osobowych w bazie danych programu Płacę Terminowo.

Polityka Ochrony Prywatności jest integralną częścią Regulaminu, dlatego akceptując Regulamin podczas procesu rejestracji Użytkownik zgadza się również na poniższe zasady oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Przedstawione poniżej zasady obowiązują wszystkich użytkowników po 31. stycznia 2007 roku. Zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych każdy użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych z portalu.

Użytkownik powinien posiadać świadomość, że dane osobowe wpisane przez niego w profilu będą częściowo bądź w całości podane do publicznej wiadomości.

Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia utworzenie profilu w programie Płacę Terminowo.