Kontakt

Ravelia Sp. z o.o.
ul. Newelska 6 lok. 432,
01-447 Warszawa,

 

Infolinia: 801 777 007

tel.: (+48) 222 125 480

fax: (+48) 226 698 016

 

NIP 5272637607,
Regon 142564400

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: KRS 0000380866, Kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN