Kontakt

Ravelia Group Sp. z o.o.
ul. Newelska 6 lok. 432,
01-447 Warszawa,

 

Infolinia: 801 777 007

tel.: (+48) 222 125 480

fax: (+48) 226 698 016

 

NIP 5272752923
Regon 363199658

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: KRS 0000590709, Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN