Zgłoszenie sprzeciwu

Jeśli z jakiś powodów uważasz, ze firma WebTrading-Group nie zasługuje na certyfikat "Płacę Terminowo", uzupełnij i wyślij poniższy formularz.

Treść sprzeciwu zostanie wysłana do właściciela certyfikatu wraz z wezwaniem do rozwiązania sprawy. Jeśli w ciągu dwóch tygodni sprawa nie zostanie zaznaczona przez Ciebie jako rozwiązana, zespół Płacę Terminowo rozpatrzy sprawę zgodnie z regulaminem Programu.
Nazwa firmy zgłaszającej roszczenie
Dokumenty potwierdzające podstawę sprzeciwu (pliki w formacie .pdf, .jpg, .png)